WHAT DOES ขอพรท้าวเวสสุวรรณ MEAN?

What Does ขอพรท้าวเวสสุวรรณ Mean?

What Does ขอพรท้าวเวสสุวรรณ Mean?

Blog Article

อิติ ปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ มรณังสุขัง อะระหังสุคะโต นะโมพุทธายะฯ

ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต

ในคัมภีร์โบราณ กล่าวไว้ว่าผู้ใดหวังความเจริญในลาภยศ ทรัพย์สินเงินทอง อำนาจวาสนา ให้บูชาท้าวเวสสุวรรณ หรือ ท้าวกุเวร มีพระคาถาบูชาดังนี้

อุโบสถจตุรมุขหินอ่อน ที่งดงามด้วยพุทธศิลป์ และศักดิ์สิทธิ์ด้วยพุทธคุณ

"วันหวยออก" อีกไม่กี่ชั่วโมงที่คนไทยทั้งประเทศรอลุ้นโชคใหญ่ หลายคนมีความหวังว่าจะต้องถูกรางวัลใหญ่สักครั้งในชีวิต การไหว้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิเป็นอีกทางเลือกให้ประสบความสำเร็จดั่งที่ใจต้องการ  โดยเฉพาะการขอพรจาก "ท้าวเวสสุวรรณ" หรือในภาษาพราหมณ์เรียกว่า “ท้าวกุเวร” และในพระพุทธศาสนาจะเรียก “ท้าวไพสพ” ผู้ซึ่งเป็นอธิบดีแห่งอสูร หรือเจ้าแห่งภูตผีปีศาจทั้งหลาย

ทั้งยังเชื่อกันว่า ท้าวเวสสุวรรณ เป็นเทพแห่งขุมทรัพย์ และ มหาเทพแห่งความร่ำรวยมั่งคั่ง เหมาะแก่การบูชาเสริมดวง อำนาจบารมี ทรัพย์สินเงินทอง และความเจริญก้าวหน้า ขณะที่ชาวจีนยังเคารพนับถือท้าวเวสสุวรรณเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภหรือ ไฉ่ซิงเอี้ย

เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ

อัมพวา จ.สมุทรสงคราม, วัดศีรษะทอง (วัดพระราหู) ขอพรท้าวเวสสุวรรณ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม, วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (บางชัน) วัดสุทธาราม และวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

สิ่งสำคัญในขณะนี้ ขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติ ไม่เครียด ปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด”

"อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ

 คุ้มครองเด็กแรกเกิด โบราณจะนำยันต์ติดเหนือเปลเด็ก เพื่อคุ้มครองดูแลกันภยันตรายทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น

ของไหว้ คาถาบูชา และวิธีขอพรท้าวเวสสุวรรณ

ข้อแนะนำก่อนที่จะเริ่มต้นสวดคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ ควรตั้งจิตเป็นสมาธิ ระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัย บิดามารดา และครูอาจารย์ที่เคารพนับถือ จุดธูปและเทียน แล้วสวดดังนี้ 

ปัจจุบันกระแสการไหว้ "ท้าวเวสสุวรรณ" กำลังมาแรง ผู้คนต่างหลั่งไหลมาเพื่อไหว้ขอพร เพื่อให้สมปรารถนา ร่ำรวย และมีความเชื่อกันว่า ผู้ใดห้อยบูชาท้าวเวสสุวรรณ จะช่วยเสริมดวง บังเกิดโชคลาภมากมาย

Report this page